Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

Kontakt

V prípade nejasností alebo problémov nás môžete kontaktovať.

Poštová adresa:
Supernavigator, s.r.o.
P.O.BOX 48
820 14 Bratislava
DIČ:
2020239265
IČ DPH:
SK2020239265
Pre registrovaných zákazníkov:
register@supernavigator.sk
Pre neregistrovaných zákazníkov:
info@supernavigator.sk
Hľadáme regionálnych zástupcov:
praca@supernavigator.sk
Obchodné oddelenie Bratislava:
0907 756 824
V prípade, že Vám naša stránka nefunguje, napíšte nám prosím typ a verziu Vášho prehliadača, operačný systém ktorý používate a chybové hlásenie spolu s číslom riadku, ktoré Vám prehliadač vypísal:
bugs@supernavigator.sk


Vyberte si z našich banerov.