Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

OTP Banka Slovensko

Adresa:

Kukučínova 184/1, 075 01 Trebišov

Telefón:

+421 56 67 273 44

Fax:

+421 56 67 268 21

Webpage:

www.otpbank.sk
Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok08:00 - 16:30

Popis:

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu a prostredníctvom svojich korešpondencných bánk aj na zahranicných trhoch ako univerzálna banka s úplnou devízovou licenciou.

 • Majoritným vlastníkom OTP Banka Slovensko, a.s. je od 4.4.2002 najväcšia madarská banka - OTP Bank Rt.
 • Prevodom 69,56 % akcií IRB, a.s., z FNM SR a kúpou 22,99 % akcií od Slovenskej poistovne sa uskutocnila transakcia z kúpno-predajnej zmluvy podpísanej 7. 12. 2001 medzi FNM SR, MF SR a OTP Bank Rt.
 • OTP Bank Rt. celkom vlastní 96,9 % akcií OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Dalšími minoritnými vlastníkmi banky sú slovenské spolocnosti a drobní akcionári.

V súcasnosti OTP Banka Slovensko disponuje rozvetvenou sietou 55 pobociek a 1 pracovisko po celom Slovensku. Ústredie banky je v Bratislave. OTP Banka Slovensko, a.s. disponuje systémom komplexného hodnotenia podnikatelských zámerov klienta v súlade so svetovými štandardmi a implementovaným platobným a zúctovacím systémom PROFILE, ktorým sa zabezpecuje on-line prepojenie všetkých pobociek OTP Banka Slovensko, a.s. Banka je v súcasnosti napojená na SWIFT, REUTERS, TELERATE.

Rozhodujúci objem v obchodnej cinnosti banky predstavujú bankové produkty a služby poskytované klientom na slovenskom trhu. Štruktúra produktov a služieb zodpovedá požiadavkám rozhodujúcich segmentov trhu, ktoré banka obsluhuje. OTP Banka Slovensko, a.s. ponúka svoje produkty a služby fyzickým aj právnickým osobám. OTP Banka Slovensko, a.s. je univerzálnou bankou rodinného typu, preto aj ponuka produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám viecerých generácií (od najmladšej až po dôchodcov), a tiež nárocnosti jednotlivých klientov.

Základná ponuka služieb OTP Banka Slovensko, a.s. zahrna:

 • depozitné služby korunové i devízové,
 • zmenárenské a pokladnicné služby,
 • úverové služby,
 • platobný styk domáci i medzinárodný,
 • poradenské služby,
 • treasury a investicné bankovníctvo.

Služby sú poskytované prostredníctvom siete pobociek (55 a 1 pracovisko), ktoré sú rozmiestnené vo všetkých rozhodujúcich priemyselných a obchodných centrách Slovenska. Prednostou v poskytovaných službách je rýchlost a komplexnost vykonávania platobných operácií. Všetky pobocky pracujú v on-line režime a sú prepojené s ústredím.

Zobraziť pobočky na mape:

OTP Banka - pobočky (77)

Pozícia:

Po kliknutí do mapy pravým tlačítkom myši sa vzdialite,
kliknutím alebo potiahnutím výseku ľavým tlačítkom myši sa priblížite,
podržaním klavesy Ctrl a ťahaním mapy myšou sa môžete posúvať.

Zaradený v kategórii:

 1. inštitúcie, spoločnosti, organizácie, úrady, školy financie, burzy, dražby banky otp banka pobočky

Poslať mailom:

Od (vaše meno):

Komu (e-mail):

Komentár:

Mail bol úspešne odoslaný!