Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

slovenčina čeština english deutsch magyarul

Katastrálny úrad,
Správa katastra BA I - V

Adresa:

Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava

Telefón:

+421 2 2081 6800

Fax:

+421 2 2081 6640

E-mail:

skba2@gku.sk
Informácie z katastra nehnuteľností
Pondelok08:00 - 12:0013:00 - 15:00
Streda08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Piatok08:00 - 12:00
Podateľňa registratúra
Pondelok08:00 - 12:0013:00 - 15:00
Utorok08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Streda08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Štvrtok08:00 - 12:0013:00 - 15:00
Piatok08:00 - 12:00

Popis:

Kataster nehnuteľností obsahuje:
 • geometrické a polohové určenie nehnuteľností uvedených pod bodom 1. a 2. , byty a nebytové priestory sa evidujú len v súbore popisných informácií,
 • práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri:
 • vlastnícke právo
 • záložné právo
 • vecné bremeno
 • právo zodpovedajúce vecnému bremenu
 • predkupné právo ak má mať účinky vecného práva
 • iné práva a povinnosti z vecného bremena z vecného bremena, ak boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam,
 • práva vyplývajúce zo správy majetku štátu
 • práva vyplývajúce zo správy majetku obcí,
 • nájomné práva k pozemkom ak nájomné právo má trvať najmenej päť rokov.
 • poznámky vyjadrujúce skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.
 • iné údaje uvedené v ustanoveniach katastrálneho zákona.
 • Pozícia:

  Po kliknutí do mapy pravým tlačítkom myši sa vzdialite,
  kliknutím alebo potiahnutím výseku ľavým tlačítkom myši sa priblížite,
  podržaním klavesy Ctrl a ťahaním mapy myšou sa môžete posúvať.

  Zaradený v kategórii:

  1. inštitúcie, spoločnosti, organizácie, úrady, školy úrady katastrálne a pozemkové
  2. inzercia nehnuteľností servis katastrálne úrady

  Poslať mailom:

  Od (vaše meno):

  Komu (e-mail):

  Komentár:

  Mail bol úspešne odoslaný!