Supernavigator.sk - Slovensko a mapy

slovenčina čeština english deutsch magyarul

ABC - centrum voľného času

Adresa:

Októbrová 30, 080 01 Prešov

Telefón:

+421 51 7712291
+421 51 7743505

E-mail:

abc@stonline.sk

Webpage:

abececko.host.sk

Fotografie:

ABC - centrum voľného času

Popis:


Hlavným cieľom a programom ABC - centra voľného času je vytvárať priestor a podmienky pre záujmovú, rekreačnú a relaxačnú činnosť detí a mládeže.

ABC - centrum voľného času ponúka činnosť a program formou:
- pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových útvaroch a kluboch
- príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorázovými alebo opakujúcimi sa podujatiami pre účastníkov záujmových útvarov a širokú verejnosť
- zabezpečovaním okresných kôl súťaží, okresných kôl olympiád, krajských kôl, celorepublikových súťaží vyhlásených MŠaV SR
- prázdninovej činnosti v zariadení ABC - centra voľného času a v pobytových a prímestských táboroch
- poradenskej činnosti týkajúcej sa odbornej konzultácii v rámci jednotlivých oddelení
- organizovať podujatia na základe dopytu verejnosti

Pravidelná záujmová činnosť je práca v záujmových útvaroch zameraná na uspokojenie a rozvíjanie najširších aktivít detí a mládeže, rozvíjanie ich schopností, talentov a tvorivosti v súlade s potrebami a záujmami detí a mládeže a požiadavkami rodičov.
Príležitostná činnosť je zameraná na voľný čas detí a mládeže formou voľnej zábavy, návštev rôznych kulturných ištitúcii a organizovaním podujatí.

Prázdninová činnosť.
Organizujeme rôzne aktivity formou letných a prímestských táborov /letné tábory, prímestské tábory v priestoroch ABC - centra voľného času/.

Zobraziť pobočky na mape:

ABC - centrum voľného času (2)

Pozícia:

Po kliknutí do mapy pravým tlačítkom myši sa vzdialite,
kliknutím alebo potiahnutím výseku ľavým tlačítkom myši sa priblížite,
podržaním klavesy Ctrl a ťahaním mapy myšou sa môžete posúvať.

Zaradený v kategórii:

  1. kultúra, voľný čas, šport hobby centrá voľného času

Poslať mailom:

Od (vaše meno):

Komu (e-mail):

Komentár:

Mail bol úspešne odoslaný!