Supernavigator.sk - Slovakia and maps

slovenčina čeština english deutsch magyarul

REGUS BUSINESS CENTRE BRATISLAVA s.r.o.

Address:

Nám. 1. mája 11, Bratislava
Všetky kancelárie Regusu sú kompletne zariadené a personálne vybavené. S viac jako 300 centrami globálne, premiestnite si projektový team alebo celé oddelenie… ihneď prestížne poštové adresy, profesionálne odpovedanie na telefonáty, podpora v sekretárskyc

Telephone:

02/59396100

Webpage:

www.regus.com

Description:

Medzinárodná organizácia

Position:

The right mouse click in the map will zoom out,
the click or drag an area by left mouse button will zoom in,
holding down a Ctrl key and draging map by mouse you will move the map.

Classified in categories:

  1. institutions, companies, schools institutions, organizations, companies organizations, associations organizations and associations

Send by mail:

From (your name):

To (e-mail):

Comment:

Message was sent successfully!