Supernavigator.sk - Slovakia and maps

slovenčina čeština english deutsch magyarul

Futbalový štadión, Bardejov

Address:

Bardejov

Description:

Prvé ihrisko bolo vybudované povyše mlynského náhonu nad pílou (tzv. staré ihrisko). 30.júla 1932 bola odovzdaná do užívania drevená tribúna. Lenže záujem o futbal v meste bol enormný a tak bolo nutné vybudovať nový futbalový štadión o čom svedčí aj odpoveď Jozefa Gašparíka, ktorý prišiel ako tréner do Bardejova v roku 1959. Raz mu položili otázku aké sú možnosti rastu futbalu v Bardejove a on odpovedal: „ ...je nás priveľa na také malé ihrisko. Záujem mládeže o futbal v Bardejove je veľký. ...až mi je trápne vyháňať ich pred tréningom z ihriska. Ktovie, či nevyháňam z ihriska budúcich Chavkovcov, Petejovcov alebo Bombomcov ... preto je nutné čo najskôr dobudovať už začatý štadión“. Lenže okolo výstavby nového štadióna bolo od roku 1953 množstvo problémov. Ľady sa pohli až na prelome 50-tych a 60-tych rokov. A tak pôvodné ihrisko pri píle sa stáva minulosťou. Je dokončený nový, na vtedajšiu dobu moderný, štadión, ktorý slúži dodnes. Navrhol ho architekt Ing. Jurko. Pokrstený bol 30. júna 1966 pamätným stretnutím domáceho Partizána s 10 násobným majstrom ČSR Duklou Praha. Okrem iných hrali na našom štadióne aj olympionici ČSR (1963), Vietnam (1967), v rámci ME juniorov aj juniori Juhoslávie a Anglicka (1971), A -družstvo ČSR (1982), hral sa tu aj kvalifikačný zápas ČSFR 21 – Rumunsko 21, ale aj ženy Slovenska a Fínska (1995). Súčasné rozmery sú: 105 x 68 metrov. Kapacita štadióna je 12 000 ľudí, z toho miest na sedenie je 2000.

Position:

The right mouse click in the map will zoom out,
the click or drag an area by left mouse button will zoom in,
holding down a Ctrl key and draging map by mouse you will move the map.

Classified in categories:

  1. culture, leisure time, sport sport štadióny futbalové

Send by mail:

From (your name):

To (e-mail):

Comment:

Message was sent successfully!