Supernavigator.sk - Slovakia and maps

slovenčina čeština english deutsch magyarul

LANCOM s.r.o.

Address:

Bajzova 14, 821 08 Bratislava

Telephone:

+421 2 55 41 54 84
+421 2 55 42 40 61

Fax:

+421 2 55 56 92 79

Description:

Váš integrátor komunikačných služieb

Doteraz ste boli nútení všetky služby súvisiace s komunikáciou nakupovať samostatne od viacerých dodávateľov. Vždy, keď bolo treba rýchlo vykonať zmeny, trvalo to mesiace, kým sa navzájom dohodli. Teraz Vám ponúkame kompletné riešenie Vašich komunikačných potrieb - prenos hlasu, pripojenie na internet, prepojenie pobočiek, riešenia pre elektronické obchodovanie - a to všetko so zaručeným vysokým stupňom bezpečnosti.

Virtuálne privátne siete

Spoločnosť ako integrátor komunikačných služieb ponúka komplexné riešenia pre spojenie s dôležitými informáciami bez ohľadu na územné pokrytie alebo zložitosť organizačnej štruktúry vašej firmy. Máme skúsenosti s realizáciou spájania intranetov prostredníctvom virtuálnej privátnej siete: zahŕňajú riešenia pre firmy s niekoľkými pobočkami až po zabezpečenie systémov s vysokými nárokmi na bezpečnosť prenosu informácií pre klientov z finančného sektora. Takéto riešenia umožňujú:

 • trvalý prehľad o ekonomickej situácii firmy
 • nepretržitú synchronizáciu dát podnikového informačného systému
 • rýchly prístup k informáciám potrebným ako podklady pre manažérske informačné systémy
 • zvýšenie kvality služieb zákazníkom vďaka okamžitej dostupnosti údajov o klientoch
 • telefonické a obrazové spojenie medzi pobočkami cez virtuálnu privátnu sieť
 • podporu práce geograficky vzdialených tímov
 • bezproblémový prístup zamestnancov k firemným dátam z domáceho počítača, alebo na služobných cestách
 • realizáciu extranetov - prepojenia s informačnými systémami partnerských organizácií
 • Position:

  The right mouse click in the map will zoom out,
  the click or drag an area by left mouse button will zoom in,
  holding down a Ctrl key and draging map by mouse you will move the map.

  Classified in categories:

  1. retail, wholesale, distribution, repurchase retail electronics computers, communication computer technique
  2. retail, wholesale, distribution, repurchase retail electronics computers, communication software
  3. services reparations, services eletrotechnics, electronic computers, office hardware
  4. services reparations, services eletrotechnics, electronic computers, office software
  5. services rental, leasing video, pc, offices hardware
  6. services rental, leasing video, pc, offices software

  Send by mail:

  From (your name):

  To (e-mail):

  Comment:

  Message was sent successfully!