Supernavigator.sk [transl. missing]

slovenčina čeština english deutsch magyarul

Tenzoterma s.r.o.

Cím:

Topožčianska 19, 851 05 Bratislava

Telefon:

+421 2/ 63 811 295
+421 2/ 63 822 363

Fax:

+421 2/ 63 822 363

Weboldal:

www.tenzoterma.sk

Leírás:

Tenzoterma s. r. o.


Firma Tenzoterma, založená v r. 1993, sa zameriava na výrobu hladinomerov, tlakomerov, teplomerov a meračov prietoku pre priemyselné aplikácie. Naše výrobky domácej produkcie sú chránené autorským osvedčením a svojimi vlastnosami predstavujú európsky a svetový štandard za neporovnatežne výhodnejšie ceny.

Nᚠnosný výrobný program tvoria hladinomery, tlakomery, teplomery a merače prietoku pre priemyselné aplikácie so štandardným prúdovým alebo napäovým výstupom. Hladinomery a tlakomery sú založené na tenzometrickom princípe s použitím senzorov americkej firmy MOTOROLA, teplomery na teplotne závislom odpore Pt100. Elektronické obvody prevodníkov sú vyrábané hybridnou technológiou klasických súčiastok a súčiastok pre SMD montáž. Výsledkom sú malé rozmery, vežké funkčné možnosti a vysoká spožahlivos. Za zmienku stojí aj možnos napájania pri nižšom napätí, a to už od 8V. Pri kalibrácii snímačov sú použité tlakové normály overené metrologickým ústavom.

Najdôležitejšími parametrami sú presnos, teplotná stálos, spožahlivá tesnos a odolnos voči zatečeniu. Na zabezpečenie požadovaných vlastností uskutočňujeme pri výrobe a nastavovaní teplotnú kompenzáciu ofsetu, zisku a linearizáciu výstupného signálu. Mechanická čas je zabezpečená dvojakou tesnosou. Leštený nerezový materiál, tvoriaci obal sondy, zabezpečuje výrobkom dlhú životnos, spožahlivú ochranu a pekný vzhžad.

Okrem uvedených výrobkov poskytujeme ako subdodávku zobrazovacie zariadenia s možnosou sledovania a riadenia technologických procesov. Pre zabezpečenie vysokej spožahlivosti a ochrany voči statickej elektrine a indukovaným napätiam dodávame tiež prepäové ochrany.

Úspešné používanie našich hladinomerov, tlakomerov a teplomerov na mnohých miestach na Slovensku i v zahraničí je známkou kvality. Na svojej dlhoročnej výrobno-vývojovej ceste sme získali veža cenných skúseností.

Chceme by aj Vaším spožahlivým a rýchlym dodávatežom požadovaných výrobkov pre Vaše potreby.

Telephely:

[transl. missing]

[transl. missing]

  1. boltok, nagykereskedés, felvásárlás bolt, üzlet gép, készülék, szerszám, segédeszköz műszertechnika vezérlőtechnika
  2. gyártás , feldolgozás elektro, hw, sw elektrotechnikai gép, berendezés mérő- és vezérlőtechnika
  3. építészet eladás épületfelszerelés víz, gáz, fűtés fűttés hőmérő
  4. építészet eladás épületfelszerelés légtechnika vezérlési műszer
  5. boltok, nagykereskedés, felvásárlás üzemegység felszerelés, berendezés lakossági szolgáltató mérő- és vezérlőtechnika
  6. gépipar általános gépipar eladás szerszám, munkaeszköz mérőműszer

[transl. missing]:

[transl. missing]:

[transl. missing]:

[transl. missing]:

[transl. missing]