mapa: Deloitte, Štúrova 28, 040 01 Košice

Návod

Posun po mape

Posúvať mapu do strán môžete kliknutím myšou na navigačné šípky, alebo podržaním ľavého tlačítka myši na šípke dlhšie spôsobí jemný posun. Podržaním klávesy Ctrl a ťahaním mapy podržaním ľavého tlačítka myši môžete takisto mapu jemne posúvať podľa potreby.

Približovanie a vzďalovanie sa na mape

Symboly plus a mínus symbolizujú priblíženie a vzdialenie a reagujú na kliknutie myšou. Rovnako fungujú aj klávesy plus a mínus. Približovať sa môžete priamym klikaním do mapy ľavým tlačítkom myši na vybrané miesto. Pravým tlačítkom myši sa vzdialite kliknutím na ľubovolné miesto na mape. Podržaním ľavého tlačítka myši a potiahnutím výseku na mape môžete určiť časť mapy, ktorú chcete zobraziť.

Čísla v navigácii mapy (levely) symbolizujú možné úrovne priblíženia. Prvý level zobrazuje náhladku celého štátu, v poslednom už vidíte názvy ulíc. Aktívny level je zvýraznený. Kliknutím na konkrétny level sa zobrazí mapa v tomto levely. Rovnako funguje aj stlačenie čísla levelu na klávesnici.

© 2008 SUPERNAVIGATOR s.r.o.

Poslať mailom:

Od (vaše meno):

Komu (e-mail):

Komentár:

Mail bol úspešne odoslaný!